Autorizatii si certificari

Certificari

Certificat de Înregistrare S.C. IC PROTECT CONSULT S.R.L. seria B nr. 2603291 (activitate principală 7490 – alte activităţi ştiinţifice şi tehnice)

Certificat sistem de management al calităţii SR EN ISO 9001:2008

Cerificat sistem de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale SR OHSAS 18001:2008 nr.2086ss

Serviciu extern de prevenire şi protecţie abilitat în baza L319 /2006 cu Certificat de abilitare seria 6632/15.10.2012

Autorizari

Autorizatie de functionare ca unitate protejata nr. 119 / 31.03.2021

Raport de activitate pentru anul 2023 - Unitate protejata autorizata

IC Protect Consult 2022