Oferta Protectia Muncii, P.S.I., Evaluare Riscuri

Verificări tehnice periodice (VTP)
Verificarea Tehnică Periodică la centrala termică, microcentrala termică, microcentrala convenţională, microcentrala în condensare (condensaţie), cazane în funcţionare cu combustibil gazos în condensaţie şi la generatoarele de aer cald, se face pentru a constata gradul de uzură al aparatelor mai sus menţionate şi a sistemelor aferente, pentru a interveni la timp şi a face reparaţiile necesare, mai înainte că instalaţiile să se defecteze complet.

Resurse umane
Asigurarea serviciilor de personal (Întocmire Contracte individuale de muncă, Întocmire acte adiţionale, Întocmire decizii de încetare, suspendare, Întocmire dosare de personal, Întocmire fişe de post, Întocmire Registrul de Evidenţă al salariaţilor, Gestionarea relaţiei cu autorităţile, Întocmire Regulament Intern).
Asigurarea serviciilor de salarizare (Întocmire stat de salariu, Întocmire stat individual de salariu, Întocmire şi depunere declaraţii privind obligaţiile aferente drepturilor salariale şi de personal, Întocmire Fişe fiscale, Consultanţă în privinţa întocmirii foilor colective de prezenţă, Asistenţă la controalele Instituţiilor de drept).

RSVTI
IC Protect Consult vă oferă servicii de RSVTI fiind operator autorizat ISCIR. Puteţi să aflaţi mai multe detalii din pagina dedicată serviciilor RSVTI.

Protecţia muncii
Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legată de sănătatea şi securitatea muncii Nr. 319/2006 referitoare la protecţia muncii şi normele metodologice
Asistenţă lunară.

Evaluare riscuri
Evaluarea riscurilor de accidente şi îmbolnăviri profesionale.

Prevenirea şi Stingerea Incendiilor (P.S.I.)
Întocmirea dosarului cu documentele cerute de Legea legată de apărarea, prevenirea şi stingerea incendiilor (P.S.I.) 307/2006 şi normele generale din 2007.
Asistenţă lunară.

SMI (Sisteme de Management Integrat)
Oferim consultanţă pentru implementarea şi certificarea sistemelor de Management Integrat, conform cu standardele:
ISO 9001 – Sisteme de management al calităţii;
ISO 14001 – Sisteme de management de mediu;
OHSAS 18001 – sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
SA 8000 – sisteme de management al responsabilităţii sociale.

Medicina Muncii
Asistenţă lunară.

OFERTA SPECIALA:
Evaluare GRATUITĂ a societăţii din punct de vedere al securităţii şi protecţiei muncii şi al prevenirii şi stingerii incendiilor (p.s.i.).
GRATUIT instructajul general şi la locul de muncă în prima lună.
Reduceri între 10% şi 20% la dosarele de securitatea şi protecţia muncii şi de prevenirea şi stingerea incendiilor (p.s.i.).
Consultanţă săptămânală sau lunară pe probleme de securitatea şi protecţia muncii şi de prevenirea şi stingerea incendiilor (p.s.i.), inclusiv instruirea noilor angajaţi, în cazul firmelor cu mulţi angajaţi.

Portofoliu clienti

Compania noastră oferă servicii de consultanţă unor companii reprezentative pentru următoarele domenii de activitate:

Instalaţii si montaje electrice

Industria auto

Cluburi, baruri şi terase

Înfrumuseţare şi întreţinere

Producţie industrială

Pază si protecţie

Telecomunicaţii

Servicii Imobiliare

Proiectare şi cercetare

Servicii financiar-bancare

Industria IT

Consultanţă economică

Construcţii

Comerţ intern si internaţional

Mass-Media şi Entertainment

Fundaţii şi ONG-uri

Amenajări interioare

Industria alimentară

Activităţi educaţionale

Instituţii publice

Transporturi mărfuri şi persoane

Turism şi servicii hoteliere

Servicii medicale

Agricultură şi zootehnie

IC Protect Consult 2022