Competente

Responsabil tehnic cu execuţia - CAEN: 08, 25, 351, 353, 36, 2611, 27, 263, 264, 265, 33, 70, 71, 72 – certificate seria B nr. 0089 din 26.09.2010

Diriginte de şantier autorizat – Certificat de autorizare nr. 00020972 din 10.12.2012

Manager sănătate şi securitate ocupaţională

Manager al sistemelor de management al calităţii

Manager al sistemelor de management al mediului

Inspector protectie civilă

Auditor intern sisteme de management al calităţii

Auditor intern sisteme de management al mediului

Auditor intern sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale

Manager de proiect

Managmentul riscurilor de incendiu si analiza lor

Evaluator riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala

Inspector Securitatea si sanatatea in munca

Coordonator in materie de SSM

Inspector protectia muncii

Responsabil de mediuspecialist in managementul deseurilor

Cadru Tehnic cu atribuții de apărare împotriva incendiilor

Identificare, evaluare si control al riscurilor de incendiu

Brevet pompier specialist

Arhitect cu drept de semnatura

Verificator de proiect

Expert Tehnic Judiciar in procese pirogene si incendii

IC Protect Consult 2022